Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in D:\Website_new\raovat\Website\libs\sql_layer.php on line 152
Nhà sách Sông Hương - Số Lượt Truy Cập
Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in D:\Website_new\raovat\Website\libs\sql_layer.php on line 152
Đọc sách là nuôi dưỡng trí tuệ. (M. Xê-Xlê-ca) Ai không có mục đích thì không thể tìm thấy niềm vui trong bất kỳ công việc gì. (G. Lê-ô-pác-đi -Ý)
 
Số lượt truy cập
Tổng số lượt truy cập: 16.410.638
Tổng số thành viên: 185.688
Trực tuyến:
Khách vãng lai: 0
 Thành viên : 0 
 
Số trực tuyến kỷ lục : 2460 người truy cập vào lúc 22 giờ 22 phút ngày 24/08/2007
Xem trực tuyến cao nhất ngày: Xem
(Chọn ngày muốn xem lượt truy cập)

Thống kê truy cập: tháng năm  Xem
Thống kê truy cập tháng 05 năm 2018
Ngày Thứ Giờ Lượt truy cập Số lượt truy cập
Ngày Tuần
 25/05/2018    Sáu  18 giờ  16.410.113   275 5.282
 24/05/2018    Năm  18 giờ  16.409.838   363 
 23/05/2018    Tư  18 giờ  16.409.475   2.085 
 22/05/2018    Ba  18 giờ  16.407.390   2.271 
 21/05/2018    Hai  18 giờ  16.405.119   288 
 20/05/2018    Chủ nhật  18 giờ  16.404.831   921 12.207
 19/05/2018    Bảy  18 giờ  16.403.910   923 
 18/05/2018    Sáu  18 giờ  16.402.987   1.783 
 17/05/2018    Năm  18 giờ  16.401.204   5.147 
 16/05/2018    Tư  18 giờ  16.396.057   1.526 
 15/05/2018    Ba  18 giờ  16.394.531   983 
 14/05/2018    Hai  18 giờ  16.393.548   924 
 13/05/2018    Chủ nhật  18 giờ  16.392.624   971 10.910
 12/05/2018    Bảy  18 giờ  16.391.653   1.477 
 10/05/2018    Năm  18 giờ  16.390.176   3.886 
 09/05/2018    Tư  18 giờ  16.386.290   2.511 
 08/05/2018    Ba  18 giờ  16.383.779   1.086 
 07/05/2018    Hai  18 giờ  16.382.693   979 
 06/05/2018    Chủ nhật  18 giờ  16.381.714   337 14.245
 05/05/2018    Bảy  18 giờ  16.381.377   695 
 04/05/2018    Sáu  18 giờ  16.380.682   2.528 
 03/05/2018    Năm  18 giờ  16.378.154   6.272 
 02/05/2018    Tư  18 giờ  16.371.882   3.664 
 01/05/2018    Ba  18 giờ  16.368.218   749 


Số Lượt Truy Cập

16.410.639

Đang online:
Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in D:\Website_new\raovat\Website\libs\sql_layer.php on line 152

Thành viên: 185.688