Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in D:\Website_new\raovat\Website\libs\sql_layer.php on line 152
Nhà sách Sông Hương - Số Lượt Truy Cập
Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in D:\Website_new\raovat\Website\libs\sql_layer.php on line 152
Đọc sách là nuôi dưỡng trí tuệ. (M. Xê-Xlê-ca) Ai không có mục đích thì không thể tìm thấy niềm vui trong bất kỳ công việc gì. (G. Lê-ô-pác-đi -Ý)
 
Số lượt truy cập
Tổng số lượt truy cập: 16.602.821
Tổng số thành viên: 186.090
Trực tuyến:
Khách vãng lai: 0
 Thành viên : 0 
 
Số trực tuyến kỷ lục : 2460 người truy cập vào lúc 22 giờ 22 phút ngày 24/08/2007
Xem trực tuyến cao nhất ngày: Xem
(Chọn ngày muốn xem lượt truy cập)

Thống kê truy cập: tháng năm  Xem
Thống kê truy cập tháng 08 năm 2018
Ngày Thứ Giờ Lượt truy cập Số lượt truy cập
Ngày Tuần
 21/08/2018    Ba  18 giờ  16.602.014   1.629 3.003
 20/08/2018    Hai  18 giờ  16.600.385   1.374 
 19/08/2018    Chủ nhật  18 giờ  16.599.011   1.712 8.373
 18/08/2018    Bảy  18 giờ  16.597.299   1.688 
 17/08/2018    Sáu  18 giờ  16.595.611   1.681 
 16/08/2018    Năm  18 giờ  16.593.930   1.605 
 15/08/2018    Tư  18 giờ  16.592.325   1.710 
 14/08/2018    Ba  18 giờ  16.590.615   0 
 14/08/2018    Ba  18 giờ  16.590.615   -23 
 14/08/2018    Ba  18 giờ  16.590.638   1.491 1.468
 13/08/2018    Hai  18 giờ  16.589.147   -23 
 13/08/2018    Hai  18 giờ  16.589.170   1.628 1.628
 12/08/2018    Chủ nhật  18 giờ  16.587.542   1.589 9.543
 11/08/2018    Bảy  18 giờ  16.585.953   1.295 
 10/08/2018    Sáu  18 giờ  16.584.658   1.577 
 09/08/2018    Năm  18 giờ  16.583.081   2.400 
 08/08/2018    Tư  18 giờ  16.580.681   878 
 07/08/2018    Ba  18 giờ  16.579.803   -35 
 07/08/2018    Ba  18 giờ  16.579.838   1.839 
 06/08/2018    Hai  18 giờ  16.577.999   1.841 1.841
 05/08/2018    Chủ nhật  18 giờ  16.576.158   1.528 11.722
 04/08/2018    Bảy  18 giờ  16.574.630   3.704 
 03/08/2018    Sáu  18 giờ  16.570.926   -56 
 03/08/2018    Sáu  18 giờ  16.570.982   2.514 
 02/08/2018    Năm  18 giờ  16.568.468   2.077 
 01/08/2018    Tư  18 giờ  16.566.391   -19 
 01/08/2018    Tư  18 giờ  16.566.410   1.974 


Số Lượt Truy Cập

16.602.822

Đang online:
Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in D:\Website_new\raovat\Website\libs\sql_layer.php on line 152

Thành viên: 186.090