Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in D:\Website_new\raovat\Website\libs\sql_layer.php on line 152
Nhà sách Sông Hương - Số Lượt Truy Cập
Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in D:\Website_new\raovat\Website\libs\sql_layer.php on line 152
Đọc sách là nuôi dưỡng trí tuệ. (M. Xê-Xlê-ca) Ai không có mục đích thì không thể tìm thấy niềm vui trong bất kỳ công việc gì. (G. Lê-ô-pác-đi -Ý)
 
Số lượt truy cập
Tổng số lượt truy cập: 17.633.372
Tổng số thành viên: 189.085
Trực tuyến:
Khách vãng lai: 0
 Thành viên : 0 
 
Số trực tuyến kỷ lục : 2460 người truy cập vào lúc 22 giờ 22 phút ngày 24/08/2007
Xem trực tuyến cao nhất ngày: Xem
(Chọn ngày muốn xem lượt truy cập)

Thống kê truy cập: tháng năm  Xem
Thống kê truy cập tháng 10 năm 2019
Ngày Thứ Giờ Lượt truy cập Số lượt truy cập
Ngày Tuần
 13/10/2019    Chủ nhật  18 giờ  17.632.225   1.431 13.505
 12/10/2019    Bảy  18 giờ  17.630.794   2.333 
 11/10/2019    Sáu  18 giờ  17.628.461   1.872 
 10/10/2019    Năm  18 giờ  17.626.589   1.984 
 09/10/2019    Tư  18 giờ  17.624.605   1.959 
 08/10/2019    Ba  18 giờ  17.622.646   2.115 
 07/10/2019    Hai  18 giờ  17.620.531   1.811 
 06/10/2019    Chủ nhật  18 giờ  17.618.720   1.872 11.947
 05/10/2019    Bảy  18 giờ  17.616.848   2.041 
 04/10/2019    Sáu  18 giờ  17.614.807   1.786 
 03/10/2019    Năm  18 giờ  17.613.021   1.697 
 02/10/2019    Tư  18 giờ  17.611.324   2.331 
 01/10/2019    Ba  18 giờ  17.608.993   -39 
 01/10/2019    Ba  18 giờ  17.609.032   2.259 


Số Lượt Truy Cập

17.633.374

Đang online:
Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in D:\Website_new\raovat\Website\libs\sql_layer.php on line 152

Thành viên: 189.085