Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in D:\Website_new\raovat\Website\libs\sql_layer.php on line 152
Nhà sách Sông Hương - Số Lượt Truy Cập
Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in D:\Website_new\raovat\Website\libs\sql_layer.php on line 152
Đọc sách là nuôi dưỡng trí tuệ. (M. Xê-Xlê-ca) Ai không có mục đích thì không thể tìm thấy niềm vui trong bất kỳ công việc gì. (G. Lê-ô-pác-đi -Ý)
 
Số lượt truy cập
Tổng số lượt truy cập: 16.858.232
Tổng số thành viên: 186.522
Trực tuyến:
Khách vãng lai: 0
 Thành viên : 0 
 
Số trực tuyến kỷ lục : 2460 người truy cập vào lúc 22 giờ 22 phút ngày 24/08/2007
Xem trực tuyến cao nhất ngày: Xem
(Chọn ngày muốn xem lượt truy cập)

Thống kê truy cập: tháng năm  Xem
Thống kê truy cập tháng 11 năm 2018
Ngày Thứ Giờ Lượt truy cập Số lượt truy cập
Ngày Tuần
 19/11/2018    Hai  18 giờ  16.855.774   2.897 2.897
 18/11/2018    Chủ nhật  18 giờ  16.852.877   3.299 22.919
 17/11/2018    Bảy  18 giờ  16.849.578   3.510 
 16/11/2018    Sáu  18 giờ  16.846.068   3.581 
 15/11/2018    Năm  18 giờ  16.842.487   3.361 
 14/11/2018    Tư  18 giờ  16.839.126   3.009 
 13/11/2018    Ba  18 giờ  16.836.117   3.093 
 12/11/2018    Hai  18 giờ  16.833.024   3.066 
 11/11/2018    Chủ nhật  18 giờ  16.829.958   2.863 38.134
 10/11/2018    Bảy  18 giờ  16.827.095   2.047 
 09/11/2018    Sáu  18 giờ  16.825.048   3.731 
 08/11/2018    Năm  18 giờ  16.821.317   3.973 
 07/11/2018    Tư  18 giờ  16.817.344   2.538 
 06/11/2018    Ba  18 giờ  16.814.806   2.241 
 05/11/2018    Hai  18 giờ  16.812.565   20.741 
 04/11/2018    Chủ nhật  18 giờ  16.791.824   10.288 20.469
 03/11/2018    Bảy  18 giờ  16.781.536   -116 
 03/11/2018    Bảy  18 giờ  16.781.652   2.399 
 02/11/2018    Sáu  18 giờ  16.779.253   2.039 
 01/11/2018    Năm  18 giờ  16.777.214   5.859 


Số Lượt Truy Cập

16.858.233

Đang online:
Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in D:\Website_new\raovat\Website\libs\sql_layer.php on line 152

Thành viên: 186.522