Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in D:\Website_new\raovat\Website\libs\sql_layer.php on line 152
Nhà sách Sông Hương - Số Lượt Truy Cập
Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in D:\Website_new\raovat\Website\libs\sql_layer.php on line 152
Đọc sách là nuôi dưỡng trí tuệ. (M. Xê-Xlê-ca) Ai không có mục đích thì không thể tìm thấy niềm vui trong bất kỳ công việc gì. (G. Lê-ô-pác-đi -Ý)
 
Số lượt truy cập
Tổng số lượt truy cập: 16.206.062
Tổng số thành viên: 185.207
Trực tuyến:
Khách vãng lai: -1
 Thành viên : 1 
 zperozocedr,  
Số trực tuyến kỷ lục : 2460 người truy cập vào lúc 22 giờ 22 phút ngày 24/08/2007
Xem trực tuyến cao nhất ngày: Xem
(Chọn ngày muốn xem lượt truy cập)

Thống kê truy cập: tháng năm  Xem
Thống kê truy cập tháng 01 năm 2018
Ngày Thứ Giờ Lượt truy cập Số lượt truy cập
Ngày Tuần
 23/01/2018    Ba  18 giờ  16.205.650   837 825
 22/01/2018    Hai  18 giờ  16.204.813   -12 
 22/01/2018    Hai  18 giờ  16.204.825   836 836
 21/01/2018    Chủ nhật  18 giờ  16.203.989   704 5.470
 20/01/2018    Bảy  18 giờ  16.203.285   880 
 19/01/2018    Sáu  18 giờ  16.202.405   848 
 18/01/2018    Năm  18 giờ  16.201.557   761 
 17/01/2018    Tư  18 giờ  16.200.796   1.398 
 16/01/2018    Ba  18 giờ  16.199.398   879 
 15/01/2018    Hai  18 giờ  16.198.519   0 
 15/01/2018    Hai  18 giờ  16.198.519   -15 -15
 15/01/2018    Hai  18 giờ  16.198.534   911 911
 14/01/2018    Chủ nhật  18 giờ  16.197.623   666 4.492
 13/01/2018    Bảy  18 giờ  16.196.957   426 
 12/01/2018    Sáu  18 giờ  16.196.531   1.075 
 11/01/2018    Năm  18 giờ  16.195.456   403 
 10/01/2018    Tư  18 giờ  16.195.053   1.014 
 09/01/2018    Ba  18 giờ  16.194.039   369 
 08/01/2018    Hai  18 giờ  16.193.670   539 
 07/01/2018    Chủ nhật  18 giờ  16.193.131   380 3.489
 06/01/2018    Bảy  18 giờ  16.192.751   228 
 05/01/2018    Sáu  18 giờ  16.192.523   175 
 04/01/2018    Năm  18 giờ  16.192.348   322 
 03/01/2018    Tư  18 giờ  16.192.026   327 
 02/01/2018    Ba  18 giờ  16.191.699   1.793 
 01/01/2018    Hai  18 giờ  16.189.906   264 


Số Lượt Truy Cập

16.206.063

Đang online:
Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in D:\Website_new\raovat\Website\libs\sql_layer.php on line 152

Thành viên: 185.207